Medikal tekstil ürün fiyatlarını belirleyen en önemli unsur hammaddedir. Ülkemiz maalesef hammadde üretiminde sınırlı kaynaklara sahip dış kaynaklara bağımlı bir ülkedir.

Leave a Comment