Medikal Tekstil uzmanlık gerektiren üretim aşamaları oldukça fazla detay barından ve dikkat isteyen bir iş olarak değişen zamanda yerini sürekli sağlamlaştırmayı başarmış ender iş kollarındandır.